Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

บริการ SMS ราคาถูกในรูปแบบของ SMS Marketing โดย SMS2PRO เป็นการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายด้วยการส่งข้อความแบบสั้น (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือ เข้าถึงลูกค้าที่มีความสำคัญมาก ๆ ในยุคปัจจุบัน ที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็ใช้งานโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริการ SMS Marketing จะช่วยให้ธุรกิจ สามารถแจ้งเตือนข่าวสาร โปรโมชั่น ส่วนลด กิจกรรมต่าง ๆ และบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu