policy line

คำถามที่พบบ่อยกับ SMS2PRO

SMS2PRO รวบรวมคำถาม-คำตอบ ไว้ให้คุณแล้ว
คำถามที่พบบ่อยกับ SMS2PRO
faq icon

การใช้ บริการส่ง SMS เชื่อถือได้ไหม เพราะต้องมีการชำระเงินก่อนเข้าใช้บริการ?

arrow_down
faq icon

การใช้ บริการส่ง SMS มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง?

arrow_down
faq icon

ไม่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี สามารถใช้บริการ SMS ได้ไหม?

arrow_down
faq icon

หากเกิดปัญหาหลังจากใช้งานสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ไหน?

arrow_down
faq icon

การสื่อสาร 1 SMS สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักษร

arrow_down
faq icon

สามารถส่งข้อความครั้งเดียวที่มีเนื้อหาเยอะๆได้ไหม?

arrow_down
faq icon

หากต้องการส่งข้อความเดียวกันไปหาหลายๆหมายเลขโทรศัพท์ ระบบทำงานอย่างไร?

arrow_down
faq icon

สามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ไหม?

arrow_down
faq icon

สามารถระบุชื่อผู้ส่งได้ด้วยหรือไม่

arrow_down
faq icon

สามารถส่งข้อความไปต่างประเทศได้ไหม และในไทยส่งไปยังโทรศัพท์มือถือเครือข่ายไหนได้บ้าง?

arrow_down

เลือกใช้งาน SMS2PRO ได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรฐานบริการ SMS

SMS2PRO ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ในประเทศไทย
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO