policy line

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้น
นโยบายความเป็นส่วนตัว

     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์ม SMS2PRO ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็กซ์พี ซิสเต็มส์ จำกัด SMS2PRO ตระหนักดี ถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเมื่อคุณเริ่มใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เพื่ออธิบายประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล พร้อมที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงกระบวนการที่ตามมาทั้งหมด

1. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

     หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ก็ตาม โดยที่ตัวตนของบุคคลนั้นชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่าง
สมเหตุสมผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครองข้อมูลหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุได้โดยตรงและชัดเจน

     1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SMS2PRO เก็บรวบรวมจากคุณ
          1.1.1 ชื่อ
          1.1.2 นามสกุล
          1.1.3 อีเมล
          1.1.4 หมายเลขโทรศัพท์
     1.2 ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล
          1.2.1 ชื่อ* (บุคคล)
          1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
          1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
          1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
          1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
          1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
          1.2.7 ที่อยู่* (บุคคล/นิติบุคคล)
          1.2.8 หมายเลขโทรศัพท์* (ส่วนบุคคล/นิติบุคคล)
          1.2.9 อีเมล* (บุคคล/นิติบุคคล)
     1.3 ข้อมูลบัญชีการเงิน เช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน
     1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่คุณซื้อจากบริษัท

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     2.1 SMS2PRO จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณ
     2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
     2.3 ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณผ่านแพลตฟอร์ม
     2.4 การชำระค่าบริการที่คุณชำระผ่านแพลตฟอร์ม
     2.5 เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
     2.6 ออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
     2.7 การยื่นเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
     2.8 เพื่อปรับปรุงเลย์เอาต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแก้ไขสำหรับผู้ใช้
     2.9 เพื่อทำการวิจัยภายในเกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้
     2.10 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีประโยชน์หรือที่คุณร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้วย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     3.1 SMS2PRO จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานของคุณโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอย่างแน่นอน
     3.2 SMS2PRO จะพิจารณาคำขอให้เปิดเผยหากมีกฎหมายบังคับใช้

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง
     4.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูล
     4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
     4.4 ใช้ 256-bit SSL (Encryption Lock) เมื่อประมวลผลข้อมูล
     4.5 หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิดโดย SMS2PRO โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม
           SMS2PROขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เลือกใช้งาน SMS2PRO ได้อย่างไร้กังวลด้วยมาตรฐานบริการ SMS

SMS2PRO ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service: SMS) ในประเทศไทย
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO