Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนสถานะสั่งซื้อสินค้าหรือการจัดส่งสินค้าก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วย SMS Alert ที่จะแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบ ถึงสถานะสินค้าอ่างละเอียดและสามารถความ ประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu