Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

เพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะตลาดด้วย SMS API ที่สามารถ เพิ่มอัตรา Open Rate หรืออัตราการเปิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก SMS นั้นเป็นการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการ เปิดสูงมากกว่าอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งการใช้งาน SMS API เปรียบเสมือนการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์ กับธุรกิจมากขึ้น

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu