Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

นอกจาก SMS API หมายถึงการส่ง SMS ด้วยระบบที่เพิ่ม ความสามารถในการส่ง SMS ก็ยังเป็นบริการที่ทำให้ธุรกิจ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้แบบรายบุคคลด้วย เนื่องจากธุรกิจ สามารถระบุเนื้อหาข้อความที่ต้องการได้ตามจุดประสงค์ รวมถึงสามารถเปลี่ยน Seder Name ได้ตามต้องการ ซึ่งการปรับเปลี่ยนข้อความแบบรายบุคคลนั้นจะสามารถ สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu