Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

นอกจากจะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดได้แล้ว บริการ Location Based Service ก็ยังสามารถกระตุ้นการส่งเสริมการขาย ณ จุดจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่หน้าร้านของธุรกิจ ก็เปรียบเสมือนการโน้มน้าวและดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย เข้ามาที่ร้านของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu