Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

บริการ SMS Tracking โดย SMS2PRO จะมี Dashboard ที่แสดงภาพรวมการคลิกลิงก์อย่างละเอียด โดย Dashboard Tracking SMS จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกลิงก์จาก SMS ที่ธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่ม ROI ได้อย่างแม่นยำและตรงจุด

 • ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิภาพของแคมเปญ SMS
 • ปรับปรุงและพัฒนาการตลาด SMS

แน่นอนว่าลิงก์ที่แนบไปข้อความจากบริการ SMS Tracking จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลในเชิงลึกของธุรกิจได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก SMS Tracker จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายได้แบบตรงจุด โดยจะแสดงข้อมูลดังนี้

ข้อมูลเชิงลึก

 • จำนวน SMS ที่ส่ง
 • จำนวน SMS ที่ส่งสำเร็จ
 • จำนวน SMS ที่ส่งไม่สำเร็จ
 • จำนวน SMS ที่อ่าน
 • จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
 • ลิงก์ที่ถูกคลิกมากที่สุด
 • เวลาที่คลิกลิงก์
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่คลิกลิงก์
 • ระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของผู้รับที่คลิกลิงก์

ข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

 • ช่วงเวลาที่ผู้รับเปิดอ่าน SMS
 • ระยะเวลาที่ผู้รับเปิดอ่าน SMS

รายงานผลการส่ง SMS

 • รายงานแสดงเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่มีการคลิกลิงก์
 • รายงานแสดงจำนวนการคลิกลิงก์
 • มีรายงานแสดงช่องทางที่มีการคลิกลิงก์ (IOS, Mac, Android เป็นต้น)
 • มีรายงานแสดงวันและเวลาในการคลิกลิงก์ของแต่ละเบอร์

บริการ Tracking2Pro โดย SMS2PRO จะมาพร้อมกับ Main ShortLink หรือ Short URL ที่ธุรกิจสามารถเลือกลิงก์ที่ต้องการใช้งานมาได้ตามการ จากนั้นทาง SMS2PRO ก็จะนำลิงก์ที่ธุรกิจเลือกไปเข้าเปลี่ยนเป็น Short URL อัตโนมัติด้วยระบบที่ถูกออกแบบมาอย่างดี ซึ่งสามารถรองรับการส่ง SMS ได้สูงสุดถึง 50,000 รายชื่อ และที่สำคัญข้อมูลที่ได้ลิงก์เหล่านี้จะทำให้ธุรกิจเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu