Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ถึงลูกค้าโดยตรงอย่างรวดเร็ว
 • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 • ปลอดภัยทุกการส่ง SMS ด้วยการเข้ารหัส SSL
 • ระบบเสถียรทำงานได้ตลอดเวลา ไม่เกิดการล่มอย่างแน่นอน
 • สะดวกสบายในการใช้บริการ SMS OTP โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม
 • สนับสนุนการส่ง SMS OTP โดยทีมงานจาก SMS2PRO
 • เชื่อมต่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผ่านระบบ API
 • สามารถส่ง SMS ไปสู่ลูกค้าได้จำนวนมากในครั้งเดียว
 • สามารถกำหนดรูปแบบข้อความได้ ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดเวลาในการส่ง SMS ได้
 • ป้องกันการเข้าถึงบัญชีหรือข้อมูลด้วยรหัสที่หมดอายุการใช้งานแล้ว
 • ป้องกันอาชญากรรมได้อย่าง มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการลักลอบการทำธุรกรรม ที่ไร้ความยินยอมได้เป็นอย่างดี
 • เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางแบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการเครือข่ายใด
 • แจ้งรหัสได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu