Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

เชื่อมต่อระบบหลังบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการ SMS API จากบริษัท SMS อย่าง SMS2PRO ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเชื่อมต่อระบบหลังบ้านได้อย่างง่ายดาย และส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถส่ง SMS Online ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ SMS API ยังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่ง SMS ได้อีกด้วย

Tracking2Pro หรือ SMS Tracking จากบริษัท SMS อย่าง SMS2PRO นั้นเป็นเครื่องมือ ทางการตลาดที่จำเป็นต่อการทำการตลาดในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจาก SMS Tracking สามารถติดตามหรือเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยการแนบลิงก์ URL ไปพร้อมกับ SMS ซึ่งจะทำให้ธุรกิจได้มองเห็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนการคลิกลิงก์ ช่วงเวลาที่ลิงก์ถูกคลิก ประเภทของอุปกรณ์ ที่เปิดลิงก์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ง SMS2PRO จะมี Dashboard แสดงผลลัพธ์เหล่านี้ อย่างละเอียด

SMS2PRO คือบริษัท SMS ที่สามารถทำให้ธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดายผ่านการใช้บริการ SMS Location-based Serviceที่สามารถส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่และในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งบริการ SMS Location-based Service นับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจ เจาะกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตามต้องการได้อย่าง แม่นยำ

ยกระดับความปลอดภัย ในการทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยระบบ SMS OTP หรือ One-time Password ที่สามารถเพิ่ม ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้การเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผ่านการยืนยันตัวตน 2 ชั้น ด้วยรหัสความปลอดภัย 4 หรือ 6 หลัก ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนอกจากบริการ SMS OTP โดย SMS2PRO จะสามารถเพิ่ม ความปลอดภัยได้แล้ว ก็ยังสามารถทำให้ธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

SMS Marketing Service คือบริการของ SMS2PRO บริษัท SMS ชั้นนำที่เปรียบเสมือน เครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญมาก ๆ ในยุคนี้ เนื่องจากการทำการตลาดผ่านระบบ SMS ที่ถูกคิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดี จะสามารถทำให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้บริการ SMS Marketing Service โดย SMS2PRO

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu