Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

เมื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศแบบไม่มีขีดจำกัด ก็แน่นอนว่าธุรกิจจะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดได้ในปริมาณมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมี List เบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากทีมงานของ SMS2PRO มีขั้นตอน และข้อมูลการดำเนินงานที่สามารถส่ง SMS ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ


ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu