Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS2PRO สามารถส่ง SMS ถึงกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด 100,000 รายต่อครั้ง หลายเบอร์พร้อมกัน ในระเวลาเพียง 1 วินาที ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว

ประโยชน์ของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 100K ราย

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu