Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

การใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณในข้อความ ที่ทำการตลาด SMS จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มอัตราการคลิก (CTR) ได้ โดยสถิติพบว่า SMS Marketing สามารถเพิ่มอัตราการคลิกให้กับ URL ได้สูงสุดถึง 19%

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถใส่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ของตนเองใน SMS Marketing เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้เข้าไป เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu