Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
  • ราคาแพ็คเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ในกรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ต้องซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  • SMS2PRO เป็นผู้ให้บริการ SMS สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หากใครนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบและจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการทุกกรณี หากเกิดคดีความ
  •  ราคานี้สำหรับ SMS Marketing และ SMS OTP เท่านั้น สำหรับราคา Location-based service รบกวนติดต่อฝ่ายขาย 02-114-8318 ต่อ 2 หรือสอบถามรายละเอียดที่ Line@SMS2PRO
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu