Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS Tracking สามารถทำให้ธุรกิจทราบว่า SMS ที่ถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนั้นถูกส่งไปเป็นจำนวนเท่าไร โดย SMS2PRO จะมีวิธีการสำหรับติดตามจำนวนติดตามจำนวน Tracking SMS ที่ส่งถึงผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เต็มไปด้วย ประสิทธิภาพ และจะมีการรายงาน รายละเอียดต่าง ๆ เช่น

• จำนวน SMS ที่ส่ง
• จำนวน SMS ที่ส่งสำเร็จ
• จำนวน SMS ที่ส่งไม่สำเร็จ

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu