Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS Tracking สามารถทำให้ธุรกิจติดตามได้ว่ามีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ที่มาจาก SMS เป็นจำนวนเท่าไร โดยจะนับได้จากการที่ผู้รับเปิดอ่าน SMS และคลิกลิงก์เว็บไซต์ที่แนบไปพร้อมกับ ข้อความและสามารถนำข้อมูลจากรายงาน ที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทาง SMS ซึ่ง SMS Tracker จะแสดงรายละเอียดดังนี้

• จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
• ลิงก์ที่ถูกคลิกมากที่สุด
• เวลาที่คลิกลิงก์
• หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับที่คลิกลิงก์
• ระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ของผู้รับที่คลิกลิงก์

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu