Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

นอกจากจะสามารถระบุสถานที่และข้อความ ที่ต้องการได้แล้ว บริการ SMS Location Based จาก SMS2PRO ยังสามารถตั้งเวลาในการส่ง SMS ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อธุรกิจสามารถเลือกได้ว่า ต้องการส่ง SMS ไปยังเป้าหมายอย่างไรบ้าง ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu