Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS2PRO มีรายงานที่สามารถตรวจสอบ ผลลัพธ์การส่ง SMS ในแต่ละครั้งได้ทันที ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามผลลัพธ์ของ แคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลลัพธ์การใช้บริการ SMS Marketing ของ SMS2PRO จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น จำนวนข้อความที่ส่งออกไป จำนวนข้อความที่ส่งถึงผู้รับ เป็นต้น

ประโยชน์ของการตรวจสอบผลลัพธ์ ได้ทันที

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu