Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS OTP เป็นรหัสความปลอดภัยแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time Password) ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยรหัส OTP จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานเป็นข้อความ SMS ซึ่งรหัส OTP จะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งที่มีการยืนยันตัวตน จึงมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยสูง

  • เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์
  • บริการส่ง SMS OTP สามารถใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์
    ได้ โดยบริการส่งข้อความนี้จะมีการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกรอกรหัส OTP
    ที่ได้รับทาง SMS ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยมีเวลาที่จำกัด เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่นได้

  • ใช้งานง่าย
  • บริการส่ง SMS OTP ใช้งานง่ายและสะดวก โดยผู้รับเพียงแค่กรอกหมายเลขโทรศัพท์และรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu