Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

            ทีมงาน SMS2PRO เรามีความพยายามอย่างมากในการค้นหาแนวคิด วิธีการและการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบของเราอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความมั่นคงและเสถียรภาพอย่างดีที่สุดเท่าที่ขีดสุดของเราเคยทำมา ดังนั้นอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เมื่อใดอาจจะเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องใดๆเกิดขึ้นกับระบบของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาและระบบของเรามีความสมบูรณ์แบบ เพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ และไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานโดยไม่มีเหตุให้ต้องหยุด ให้ต้องมีความล่าช้า ถูกโจมตีผ่านทาง คอมพิวเตอร์หรือถูกแฮ็กอันเนื่องมาจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือความบกพร่องใดๆนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความ สูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูลใดๆที่เกิดกับผู้ใช้ รวมถึงความเสียหายจากผลที่ตามมาโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจาก การผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ การกระทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจที่เกิดจากระบบหรือ
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ SMS2PRO (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความ เสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu