Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

ทาง SMS2PRO พร้อมให้ธุรกิจสามารถ ส่งข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ กำหนดชื่อผู้ส่งหรือ Sender Name ของธุรกิจได้ ตามที่ต้องการ ซึ่งการกำหนดชื่อผู้ส่งต้องเป็น ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-Z) ห้ามเว้นวรรค ความยาวจะอยู่ที่ 4-11 ตัวอักษร และเมื่อธุรกิจ กำหนดชื่อผู้ส่ง SMS เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้ ลูกค้าทราบแหล่งที่มาของข้อความและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ได้อีกด้วย

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu