vector background 1vector background 1vector background 1vector background 1vector background 1
vector background 2vector background 2vector background 2vector background 2vector background 2
vector background 3vector background 3vector background 3vector background 3vector background 3

ราคาและแพ็คเกจบริการส่ง SMS กับ SMS2PRO

จัดเต็มด้วย Feature SMS ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ
พร้อมรายงานเชิงลึกต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตลาดผ่าน SMS
พิเศษกว่ากับการขอชื่อผู้ส่งได้ไม่จำกัด และมีระบบขอคืนเครดิตในกรณีส่งไม่ถึงผู้รับ สำหรับทุกแพ็คเกจ
ราคาและแพ็คเกจบริการส่ง SMS กับ SMS2PRO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนเครดิต
ราคา/ข้อความ
Tracking2Pro
อายุการใช้งาน
จำนวนเครดิต
ราคา/ข้อความ
Tracking2Pro
อายุการใช้งาน
จำนวนเครดิต
ราคา/ข้อความ
Tracking2Pro
อายุการใช้งาน
จำนวนเครดิต
ราคา/ข้อความ
Tracking2Pro
อายุการใช้งาน
จำนวนเครดิต
ราคา/ข้อความ
Tracking2Pro
อายุการใช้งาน

กำหนดแพ็คเกจด้วยตัวเอง

สามารถกำหนดราคา เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณเองได้ง่าย ๆ ลองเลย !
 

หมายเหตุ

วิธีคิดจำนวนเครดิต : ข้อความภาษาไทย 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 เครดิต, ข้อความภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร คิดเป็น 1 เครดิต กรณีที่พิมพ์ภาษาไทยปนอังกฤษ ระบบจะใช้การนับแบบภาษาไทย

  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ในกรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ต้องซื้อในนามนิติบุคคลเท่านั้น
  • SMS2PRO เป็นผู้ให้บริการ SMS สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หากใครนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายบริษัท จะไม่รับผิดชอบและจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การระงับการให้บริการทุกกรณี หากเกิดคดีความ
  • ราคานี้สำหรับ SMS marketing และ SMS OTP เท่านั้น สำหรับราคา Location-based service รบกวนติดต่อฝ่ายขาย  02-114-8318 ต่อ 2
sms2pro logo
กลับไปด้านบนสุด
arrow-up
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
กลับไปด้านบนสุด
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO