policy line

Điều khoản và điều kiện

Về nền tảng SMS2PRO
Hiểu biết về nền tảng
Điều khoản và điều kiện

      Chào mừng bạn đến với Điều khoản dịch vụ của trang web nền tảng SMS2PRO, bao gồm các trang web hoặc trang web được vận hành bởi Công ty TNHH Hệ thống EXP. Chúng tôi chân thành đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc lựa chọn dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Ngoài ra, chúng tôi có các điều khoản và điều kiện chi phối các dịch vụ khác nhau. Người dùng phải thừa nhận, chấp nhận và tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều kiện trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hiểu các điều khoản này là cốt lõi, việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hiển thị của người dùng.

      SMS2PRO gọi chung là www.sms2pro.com, chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ, nền tảng trang web, trang web, tên miền sms2pro.com, tên thương hiệu và thương hiệu được đăng ký theo EXP System Co., Ltd. EXP System Co., Ltd. đại diện chung cho công ty, đơn vị đăng ký kinh doanh chính và tất cả các trang web và trang web do công ty điều hành dưới tên miền 'sms2pro'. Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ, bao gồm 'thỏa thuận', 'hướng dẫn', 'thực tiễn', 'chính sách' và các điều khoản tương tự khác được chỉ định trên trang web SMS2PRO. Các điều khoản này được áp dụng trong suốt thời gian sử dụng trên website. SMS2PRO, điều khoản và điều kiện hệ thống bao gồm phần mềm, kiến trúc phần mềm và mã nguồn dịch vụ, bao gồm tất cả các dịch vụ khác nhau của SMS2PRO. Người sử dụng SMS2PRO đại diện chung cho người dùng, khách hàng, chủ tài khoản và cá nhân sử dụng hệ thống, website thuộc tên miền sms2pro.com. Tài khoản chung liên quan đến tài khoản chính, tài khoản trẻ em và tài khoản được sử dụng để đăng nhập và quản lý các khía cạnh khác nhau của hệ thống.

- Tài khoản chính là tài khoản đăng nhập ban đầu được tạo để sử dụng hệ thống, có khả năng quản lý các định dạng thanh toán, tạo và quản lý tài khoản trẻ em.

- Tài khoản trẻ em là những tài khoản được tạo bởi tài khoản chính, được phép sử dụng hệ thống. Thuật ngữ 'tiền ảo' đề cập chung đến loại tiền tệ mà người dùng có thể sử dụng để gửi tin nhắn trong hệ thống SMS2PRO và nó không thể được trao đổi.

Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

      Việc sử dụng trang web của chúng tôi, www.sms2pro.com, thiết lập nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng, theo các yêu cầu và điều kiện cụ thể. Nếu bạn chọn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ cho tất cả SMS2PRO, vui lòng không truy cập trang web, www.sms2pro.com và tránh sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào được cung cấp trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, công ty sẽ cho rằng bạn chấp nhận và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện.

Sửa đổi điều khoản và điều kiện dịch vụ

      SMS2PRO giữ quyền sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được trình bày trên trang web SMS2PRO, bao gồm những điều khoản và điều kiện được nêu rõ ràng trên trang web. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các điều khoản và điều kiện, có thể phải điều chỉnh định kỳ, bao gồm bất kỳ điều khoản bổ sung nào được mô tả trên một trang web SMS2PRO cụ thể. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web SMS2PRO, bạn thừa nhận sự đồng ý và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện có tại đây. Điều kiện tuổi tác

Độ tuổi được phép.

      Người dùng phải từ 20 tuổi trở lên hoặc từ 13 tuổi trở lên có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Những yêu cầu này đặt trách nhiệm lên cha mẹ hoặc người giám hộ, những người chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào được thực hiện thông qua hệ thống SMS2PRO của con cái họ. Yêu cầu về tài khoản

Yêu cầu tài khoản

 • Khi đăng ký, người dùng phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân để thiết lập tài khoản đăng nhập. Điều cần thiết là người dùng phải duy trì tính chính xác của thông tin này trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của họ.
 • Người dùng có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của họ và chúng tôi, khuyên người dùng nên tạo mật khẩu bảo mật cao và không thể sử dụng lại. SMS2PRO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, hậu quả nào do mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm, ngay cả khi người dùng đã thông báo cho chúng tôi.
 • Người dùng chịu trách nhiệm về hành động của mình bằng cách sử dụng tài khoản đăng nhập chính của họ trong hệ thống SMS2PRO, bao gồm mọi hoạt động của tài khoản con cái được tạo trong tài khoản cha mẹ của họ. Mỗi tài khoản (cả tài khoản chính và tài khoản con) chỉ dành riêng cho việc sử dụng và quyền sở hữu của chủ tài khoản. Chuyển nhượng hoặc cho mượn tài khoản cho bên thứ ba, hoặc cho phép bên thứ ba thừa kế tài khoản, đều bị nghiêm cấm.
 • SMS2PRO có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của người dùng mà không cần thông báo trước, nếu chúng tôi quan sát thấy bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện.
 • Quyền truy cập của người dùng vào dịch vụ chấm dứt khi xóa tài khoản của họ, bất kể lý do là gì. Tài khoản không thể được khôi phục, ngay cả khi người dùng vô tình xóa tài khoản của họ qua SMS2PRO.
 • SMS2PRO không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc đặc biệt nào, bao gồm cả các thiệt hại đang diễn ra, mặc dù người dùng đã đăng ký trước cho dịch vụ.
 • Người dùng có tùy chọn xóa tài khoản của mình bất cứ khi nào họ không còn ý định sử dụng dịch vụ nữa.

Điều khoản khi sử dụng

Người dùng có nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc này trong thời gian sử dụng dịch vụ của SMS2PRO:

 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động thiếu tôn trọng chế độ quân chủ. Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động gây tổn hại hoặc làm suy giảm chế độ quân chủ.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tiến hành các hoạt động phá hoại quốc gia hoặc phá hoại
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động xúc phạm cá nhân, người ngoài hoặc bất kỳ nhóm đối tượng nào.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động có khả năng gây phiền toái cho người nhận hoặc người khác.
 • Không phát tán tin nhắn hoặc thông tin sai lệch có thể gây hại cho cá nhân nào đó.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động trái với trật tự công cộng hoặc các tiêu chuẩn đạo đức.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tiến hành các hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, danh tiếng, quyền riêng tư và các quyền khác do công ty và / hoặc bên thứ ba nắm giữ theo quy định của pháp luật hoặc hợp đồng.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động hiển thị hoặc chuyển tiếp nội dung bạo lực hoặc tình dục.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động liên quan đến thực hành tôn giáo hoặc lời mời tham gia các nhóm tôn giáo.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận, che giấu, không minh bạch hoặc không công bằng, không vì lợi ích tốt nhất của người khác.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tham gia vào các hoạt động kích động, quảng bá, chế nhạo, kích động hoặc khuyến khích các hành động gây tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân hoặc quốc gia.
 • Không gửi tin nhắn hoặc tiến hành các hoạt động đe dọa, lừa đảo, ép buộc hoặc bất hợp pháp, gây bất tiện cho người khác.

Điều khoản tín dụng và thanh toán

 • Khi đăng ký thành viên ban đầu, người dùng (tài khoản chính) phải đặt gói ban đầu theo yêu cầu sử dụng của họ để có quyền truy cập vào hệ thống SMS2PRO. Khi người dùng đã hoàn tất việc mua gói, công ty có quyền sửa đổi, hủy bỏ hoặc hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Người dùng có thể chọn và mua gói mong muốn của họ thông qua trang đặt hàng trọn gói trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh khác nhau dành riêng cho SMS2PRO. Các kênh này bao gồm trang 'Liên hệ với chúng tôi', email, LINE Official ID: @SMS2PRO và Facebook: sms2pro.com. Nếu người dùng đặt hàng qua các kênh khác với các kênh được SMS2PRO công bố chính thức, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.
 • Tài khoản trẻ em được tạo trong tài khoản chính không thể thực hiện giao dịch mua gói của riêng mình. Tín dụng và quyền chỉ được cung cấp bởi tài khoản chính. Khi tài khoản trẻ em bị xóa, tất cả việc sử dụng và thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản trẻ em đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục được. Mọi khoản tín dụng còn lại sẽ được trả lại vào tài khoản chính nhưng không thể rút hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 • Trong trường hợp xóa tài khoản chính, tất cả dữ liệu sử dụng, thông tin cá nhân, dữ liệu thanh toán, tài khoản trẻ em (trong tài khoản chính), dữ liệu sử dụng và thông tin cá nhân của tài khoản trẻ em (trong tài khoản chính) và số dư tín dụng (cả tài khoản chính và tài khoản trẻ em) sẽ bị xóa vĩnh viễn. Những tài sản này không thể được truy xuất, thu hồi hoặc hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù người dùng có yêu cầu hay không. Người dùng nên thận trọng khi yêu cầu xóa tài khoản, vì họ chịu trách nhiệm về các hành động và thiệt hại gây ra. SMS2PRO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự kiện nào tiếp theo đó.
 •  Công ty có quyền sửa đổi giá mỗi tín dụng, giá trọn gói hoặc khuyến mãi trong tương lai mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có toàn quyền trao đổi, hoàn tiền hoặc so sánh giá hiện tại với các chương trình khuyến mãi trong tương lai và trong mọi trường hợp, chúng không thể được trao đổi, hoàn trả, tính trung bình hoặc thêm dưới dạng tín dụng theo bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.
 • Tín dụng có sẵn trong tài khoản cha mẹ và trẻ em không thể được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào và không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Yêu cầu về tên người gửi (Tên người gửi)

 • Tên người gửi mặc định cho tất cả các tài khoản là SMS2PRO và không thể thay đổi.
 • Công ty có thể điều tra việc sử dụng tên người gửi và giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến tên người gửi được cho là bị lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào.
 • Công ty có quyền thực hiện hành động thích hợp liên quan đến tên người gửi mà không cần thông báo trước cho người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.
 • Tên người gửi phải theo các tiêu chí sau:
  • Phải không quá 11 ký tự.
  • Phải là ký tự tiếng Anh (A-Z) hoặc số (0-9); tiếng Thái hoặc ngôn ngữ khác đều không được chấp nhận.
  • Không bỏ khoảng cách.
  • Không được kết hợp các ký tự đặc biệt trong tên người gửi.
 • Khi sử dụng tên của người gửi trong danh sách trắng, người dùng bị cấm gửi tin nhắn tiếp thị, quảng cáo, gây rối, quấy rối hoặc không có sự đồng thuận từ tên của người gửi đó. Trong trường hợp người dùng vi phạm các quy định này hoặc nhận được khiếu nại từ người khác, công ty có quyền đình chỉ việc sử dụng tên người gửi khi thấy phù hợp.

" Công ty giữ quyền yêu cầu tên của người gửi theo các quy tắc và quyết định riêng của mình."

Yêu cầu về trách nhiệm

      Đội ngũ SMS2PRO dành nhiều nỗ lực để lên ý tưởng, lựa chọn phương pháp và lựa công nghệ trong quá trình phát triển hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp mức độ ổn định và độ tin cậy cao nhất trong các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng chúng ta không thể lường trước khi nào các vấn đề hoặc lỗi có thể xảy ra trong hệ thống của chúng ta. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng nội dung và hệ thống của chúng tôi hoàn toàn toàn diện, cũng như chúng tôi không thể đảm bảo rằng sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc các lỗ hỏng tiềm ẩn có thể dẫn đến các cuộc tấn công hoặc hack máy tính. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, thu nhập hoặc dữ liệu mà người dùng phải chịu, bao gồm các thiệt hại phát sinh từ vi phạm hợp đồng trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, vi phạm hợp đồng, thiệt hại liên tục, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên do hệ thống gây ra, hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các sản phẩm liên kết với SMS2PRO (cả trực tuyến và ngoại tuyến). Điều này áp dụng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Yêu cầu về trách nhiệm của người dùng

      Bất cứ khi nào người dùng sử dụng dịch vụ của SMS2PRO, họ phải chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi rủi ro liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của SMS2PRO.

      Người dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được nhập vào hệ thống SMS2PRO, bao gồm văn bản, chữ cái, dữ liệu, hình ảnh và video. Người dùng phải đảm bảo rằng nội dung họ nhập vào hệ thống SMS2PRO không gây hại cho người khác, vi phạm bất kỳ luật nào, vi phạm bản quyền, gây bất lợi cho người khác hoặc trái với bất kỳ quy định pháp lý nào.

      Trong trường hợp công ty bị mất mát, thiệt hại hoặc phát sinh chi phí, bao gồm cả phí luật sư, dù trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm cả trường hợp bên thứ ba nộp đơn kiện công ty), do người dùng vi phạm hoặc vi phạm luật pháp, hoặc điều khoản và điều kiện có liên quan, trong khi sử dụng dịch vụ, người dùng có nghĩa vụ bồi thường kịp thời cho công ty về những thiệt hại đó theo yêu cầu của công ty.

      Công ty được phép xem xét các chi tiết cụ thể về nội dung người dùng, thông tin, nhân vật, hình ảnh, video hoặc hoạt động và sử dụng các biện pháp được coi là cần thiết và phù hợp, nếu biết bất kỳ người dùng nào sử dụng dịch vụ vi phạm Điều khoản và Điều kiện theo cách bất hợp pháp. Công ty có quyền thực hiện hành động phù hợp mà không cần thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm khắc phục hoặc ngăn chặn các vi phạm đó của người dùng hoặc các cá nhân khác.

Điều khoản và bản quyền

      SMS2PRO cung cấp cho người dùng quyền sử dụng hệ thống phần mềm SMS2PRO như một thành phần của dịch vụ, thuộc sở hữu của công ty, bao gồm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm phần mềm, nội dung khác nhau, bài viết, hình ảnh, video, thiết kế, mã nguồn hoặc dữ liệu điện tử khác. Người dùng bị cấm sao chép, tái tạo, điều chỉnh, xuất bản, sửa đổi, phân phối, bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi. Hơn nữa, người dùng không được cố gắng đảo ngược kỹ thuật hoặc trích xuất mã nguồn của chúng tôi, trừ khi họ đã có được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc được luật hiện hành cho phép.

      Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này tuân theo luật pháp của Vương quốc Thái Lan và mọi tranh chấp phát sinh từ chúng sẽ thuộc thẩm quyền của tòa án Thái Lan. Bằng cách tham gia vào thỏa thuận này hoặc sử dụng trang web SMS2PRO, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện nói trên ngay từ đầu, và bạn đồng ý tuân thủ toàn bộ các điều khoản và điều kiện này.

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO