service bg pc
url_service
URL Tracking

Đánh giá hiệu quả kết quả các chiến dịch một cách chính xác, không lãng phí tiếp thị

SMS2PRO thường được sử dụng để gửi tin nhắn hàng loạt đến nhóm mục tiêu, cùng việc gửi tin nhắn Bulk SMS đến 1 số lượng người nhận nhất định. Nó cũng theo dõi mức độ tương tác của người nhận bằng cách chuyển đổi trang web thành URLs ngắn, thu thập dữ liệu nhấp chuột và thông tin hệ điều hành để phân tích (OS, Android). Giúp bạn tương tác người nhận 1 cách hiệu quả.

Mobile SMS history
You are the lucky one who will get 20% discount just click. shortlink.co.th
On your birthday Receive special promotions from us. shortlink.co.th

Mở rộng dịch vụ URL Tracking

Chi tiết
Theo dõi số lượng SMS đã gửi

Theo dõi số lượng SMS đã gửi

Theo dõi số lượng người nhận đã đọc tin nhắn SMS

Theo dõi số lượng người nhận đã đọc tin nhắn SMS

Theo dõi số lượng truy cập website qua tin nhắn SMS

Theo dõi số lượng truy cập website qua tin nhắn SMS

Tăng lượng truy cập website của bạn

Tăng lượng truy cập website của bạn

URL Tracking

Tăng việc kinh doanh hiệu quả thông qua dịch vụ URL Tracking

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO