service bg pc
service-otp
SMS OTP

Tăng cường bảo mật kinh doanh của bạn bằng nhận dạng xác thực SMS OTP

SMS OTP xác thực 2 yếu tố nhằm bảo vệ giao dịch tài chính và xác nhận danh tính của bạn. Hệ thống sẽ gửi mã OTP gồm 4 chữ số hoặc 6 chữ số đến điện thoại của người dùng để xác minh. Mật khẩu chỉ có thể sử dụng 1 lần và có thời hạn sử dụng. Điều này làm giảm rủi rỏ tối thiểu nhất trong việc giao dịch Internet của hệ thống và khách hàng của bạn

Mobile SMS history
1234 This is your OTP, valid for 10 minutes.
SMS2PRO OTP : 16460 (Ref: 666) Valid for 5 minutes

SMS OTP với SMS2PRO

Vì sao phải sử dụng dịch vụ OTP của chúng tôi?
services.otp.reason_box.option1
Hỗ trợ tất cả các nhà mạng

services.otp.reason_box.option2
Bạn có thể thiết lập thời gian hết hạn

services.otp.reason_box.option3
Thiết lập tin nhắn của bạn

services.otp.reason_box.option4
Hệ thống API thân thiện và dễ sử dụng

services.otp.reason_box.option5
Người dùng không cần cài đặt phần mềm

services.otp.reason_box.option6
Gửi tin nhắn đến khách hàng của bạn trong vòng 1 đến 3 giây

services.otp.reason_box.option7
Tăng cường bảo mật thông qua kết nối SSL

SMS OTP

Giao tiếp với khách hàng của bạn và điều hành doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả tối ưu nhất

Ưu điểm của dịch vụ SMS OTP

Chi tiết
Xác nhận 2 yếu tố

Xác nhận 2 yếu tố

Giảm thiểu rủi ro nhất cho giao dịch online

Giảm thiểu rủi ro nhất cho giao dịch online

Ngăn chặn tối đa người mạo danh tài khoản

Ngăn chặn tối đa người mạo danh tài khoản

Ngăn chặn truy cập mật khẩu ngẫu nhiên

Ngăn chặn truy cập mật khẩu ngẫu nhiên

Tăng sự tin tưởng của khách hàng về độ an toàn khi sử dụng

Tăng sự tin tưởng của khách hàng về độ an toàn khi sử dụng

Giúp ngăn chặn Spam

Giúp ngăn chặn Spam

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO