policy line

Chính sách bảo mật

Bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân
Kiến thức và nguyên tắc cơ bản
Chính sách bảo mật

            Chào mừng bạn đến với trang web nền tảng SMS2PRO được điều hành bởi XP Systems Company Limited. Chúng tôi ưu tiên bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu bao gồm GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), chúng tôi đã phát triển bảo vệ chính sách bảo mật này. Chính sách này phác thảo việc thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin cá nhân, nhấn mạnh vào việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

1.Thông tin bảo mật

Thông tin bảo mật đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào, dù có được ghi lại hay không, trong đó danh tính của một người có thể dễ dàng nhận dạng một mình hoặc khi kết hợp với các thông tin rõ ràng trực tiếp khác.

     1.1 Thông tin cá nhân được thu thập bởi SMS2PRO
         1.1.1 Tên
         1.1.2 Họ và tên đệm
         1.1.3 Địa chỉ email
         1.1.4 Số điện thoại
     1.2 Thông tin liên quan đến việc xuất biên lai hoặc hóa đơn thuế cho cá nhân và pháp nhân
         1.2.1 Tên* (Cá nhân)
         1.2.2 Họ và tên đệm* (Cá nhân)
         1.2.3 Số căn cước công dân* (Cá nhân)
         1.2.4 Tên công ty (Pháp nhân)
         1.2.5 Tên liên hệ (Pháp nhân)
         1.2.6 Mã số thuế (Pháp nhân)
         1.2.7 Địa chỉ* (Cá nhân/pháp nhân)
         1.2.8 Số điện thoại* (Cá nhân/tổ chức doanh nghiệp)
         1.2.9 Email* (Cá nhân/pháp nhân)
     1.3 Thông tin tài khoản tài chính Gồm thông tin tài khoản ngân hàng và phương thức thanh toán.
     1.4 Thông tin giao dịch Bao gồm thông tin về các khoản thanh toán của bạn và chi tiết cụ thể của bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn thực hiện với công ty.

2. Sử dụng dữ liệu cá nhân

     2.1 SMS2PRO chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên và địa chỉ của bạn khi cần thiết. Điều này bao gồm liên hệ với bạn, cung cấp dịch vụ, tham gia vào quan hệ công chúng và cung cấp thông tin, bao gồm khảo sát ý kiến của bạn.
     2.2 Nó được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các dịch vụ và truy cập vào nền tảng.
     2.3 Thông tin cá nhân được xử lý để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn thông qua nền tảng.
     2.4 Nó hỗ trợ thanh toán phí dịch vụ thông qua nền tảng.
     2.5 Thông tin cá nhân được sử dụng để xác minh các giao dịch được thực hiện trên nền tảng.
     2.6 Nó được sử dụng để tạo các tài liệu như biên lai và hóa đơn thuế.
     2.7 Nó liên quan đến việc nộp các tài liệu như biên lai và hóa đơn thuế.
     2.8 Thông tin cá nhân góp phần nâng cao bố cục và nội dung của trang web vì lợi ích của người dùng.
     2.9 Nó được sử dụng để tiến hành nghiên cứu nội bộ về dữ liệu và hành vi của người dùng.
     2.10 Thông tin cá nhân để phục vụ cung cấp thông tin mà công ty cho là hữu ích hoặc bạn yêu cầu cụ thể, bao gồm thông tin về các dịch vụ.

3. Tiết lộ thông tin cá nhân

     3.1 SMS2PRO cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sẽ không chia sẻ dữ liệu sử dụng của bạn với bên thứ ba, đảm bảo lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp.
     3.2 SMS2PRO sẽ thực hiện các yêu cầu tiết lộ khi được pháp luật ủy quyền.

4. Lưu trữ thông tin

     4.1 Quyền truy cập vào thông tin cá nhân bị hạn chế đối với các cá nhân được ủy quyền.
     4.2 Công ty sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho mục đích duy trì thu thập dữ liệu.
     4.3 Các biện pháp được áp dụng để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin từ các nguồn bên ngoài.
     4.4 Xử lý dữ liệu sử dụng SSL - 256 bit (khóa mã hóa) để bảo mật.
     4.5 Nếu bạn cho rằng quyền riêng tư của bạn đã bị SMS2PRO vi phạm, vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được hỗ trợ bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mặc dù chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, SMS2PRO có quyền sửa đổi chính sách mà không cần thông báo trước.

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO