vector background 1vector background 1vector background 1vector background 1vector background 1
vector background 2vector background 2vector background 2vector background 2vector background 2
vector background 3vector background 3vector background 3vector background 3vector background 3

Giá thành và gói

Tính năng các gói dịch vụ của SMS phù hợp với công việc kinh doanh của bạn
Báo cáo toàn diện cần thiết, thông tin chi tiết về SMS Marketing
Đặc biệt yêu cầu tên người gửi (Sender name) không giới hạn, hệ thống sẽ hoàn trả credit nếu người nhận không nhận được cho các gói dịch vụ.
Giá thành và gói
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số lượng credit
Giá thành\tin nhắn
Tracking2Pro
Thời hạn hiệu lực
Số lượng credit
Giá thành\tin nhắn
Tracking2Pro
Thời hạn hiệu lực
Số lượng credit
Giá thành\tin nhắn
Tracking2Pro
Thời hạn hiệu lực
Số lượng credit
Giá thành\tin nhắn
Tracking2Pro
Thời hạn hiệu lực
Số lượng credit
Giá thành\tin nhắn
Tracking2Pro
Thời hạn hiệu lực

Điều chỉnh gói của bạn

Dễ dàng điều chỉnh giá hoặc credit phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy thử ngay hôm nay!
 

Ghi chép

Tính toán credit: 70 ký tự Thái hoặc 160 ký tự tiếng Anh sẽ được tính là 1 credit. Trường hợp kết hợp 2 ngôn ngữ, sẽ ưu tiên tính ký tự Thái.

  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 7%.
  • Đối với thanh toán, yêu cầu 3% cho việc khấu trừ thuế, tên phải là tên pháp lý.
  • SMS2PRO cung cấp dịch vụ SMS cho cá nhân và pháp nhân, nghiêm cấm sử dụng bất hợp pháp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với trường hợp sử dụng bất hợp pháp và sẽ không hoàn tiền. Chúng tôi tạm ngưng quyền sử dụng trong mọi trường hợp.
  • Giá thành chỉ cung cấp cho dịch vụ SMS Marketing và SMS OTP. Để biết thêm về giá dịch vụ Location-Based, vui lòng liên hệ bộ phận Sales của chúng tôi qua số điện thoại:  02-114-8318 và bấm phím 2.
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO