policy line

FAQ

SMS2PRO: Chúng tôi thu thập các câu hỏi và gửi câu trả lời. Tất cả đều ở đây dành cho bạn.
FAQ
faq icon

Dịch vụ SMS có đáng tin cậy? Tôi đề cập nó bởi vì bạn phải thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

arrow_down
faq icon

Các chi phí liên quan đến dịch vụ SMS là gì?

arrow_down
faq icon

Với cá nhân bị giới hạn máy tính hoặc kỹ năng công nghệ thì có thể sử dụng dịch vụ SMS hay không?

arrow_down
faq icon

Nếu gặp phải những vấn đề trong khi sử dụng dịch vụ, tôi có thể báo cáo ở đâu?

arrow_down
faq icon

Bao nhiêu ký tự có thể dùng trong một SMS?

arrow_down
faq icon

Tôi có thể gửi 1 tin nhắn với nhiều nội dung hay không?

arrow_down
faq icon

Chức năng của hệ thống ra sao khi tôi gửi tin nhắn cùng nội dung đến nhiều số điện thoại cùng một lúc?

arrow_down
faq icon

Tôi có thể tạo biên lai hoặc áp dụng khấu trừ thuế không?

arrow_down
faq icon

Tên người gửi có theo chỉ định nào không?

arrow_down
faq icon

Tôi có thể gửi đến người nhận quốc tế không? Ngoài ra, nhà mạng điện thoại nào ở Thái Lan có thể nhận những tin nhắn này?

arrow_down

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO