policy line

Chính sách Cookie và Thông tin bổ sung

Cookies, Pixel, và IP Address
Kiến thức cơ bản và hiểu biết
Chính sách Cookie và Thông tin bổ sung

      Công ty thu thập thông tin cụ thể thông qua công nghệ, bao gồm Cookie, Pixel, địa chỉ IP và lưu trữ trên trình duyệt và thiết bị của người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu của bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị, để thu thập và phân tích dữ liệu.

      Ví dụ: Cookie là các tệp dữ liệu văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác của người dùng. Chúng cho phép chúng tôi hiểu dịch vụ hoặc sản phẩm nào được người dùng quan tâm và dịch vụ nào không.

      Mặt khác, Pixel là những hình ảnh nhỏ được nhúng trong các trang web, thường được sử dụng cùng với Cookie. Chúng phục vụ các chức năng khác nhau, bao gồm giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập trang Web. Khi kết hợp với Cookie, Pixel có thể theo dõi mức độ tương tác của người dùng với các phần khác nhau của màn hình.

      Công nghệ này cho phép chúng tôi ghi nhớ khách truy cập trang web, phân tích số lượng và mục đích của những người sử dụng trang web và nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Nó cũng hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ và cung cấp các dịch vụ phù hợp, ưu đãi đặc biệt, sản phẩm, hoạt động hoặc quảng cáo phù hợp với hành vi và sở thích của người dùng.

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO