policy line

Về SMS2PRO

Thông tin bổ sung sẽ giúp bạn hiểu tốt nhất về chúng tôi.
Trách nhiệm đa dạng
Về SMS2PRO
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Cung cấp sự đổi mới SMS hàng đầu cho các doanh nghiệp, ưu tiên chất lượng, hiệu quả và bảo mật.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ SMS không chỉ hiệu quả về giá thành mà còn mạnh mẽ về chất lượng.

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Mục tiêu chính của chúng tôi là thành lập vị trí lãnh đạo với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ SMS cho các tổ chức ở Thái Lan trong năm 2025

Nhiệm vụ đối với nhân viên

Nhiệm vụ đối với nhân viên

           Cam kết chính của chúng tôi với tư cách là một công ty, tạo cơ hội việc làm cho các cá nhân, cho phép họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ngoài nghĩa vụ cơ bản này, chúng tôi đảm bảo rằng môi trường làm việc tốt và an toàn cho nhân viên của mình, không có sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, chúng tôi thúc đẩy văn hóa trao quyền của nhân viên, nơi mà họ có thể đóng góp ý tưởng và giải pháp cho thách thức của công ty. Sự trao quyền này thúc đẩy ý thức về giá trị bản thân và tầm quan trọng nhân viên của chúng tôi, dẫn đến tăng năng suất làm việc và tránh tình trạng vắng mặt.

Nhiệm vụ đối với nhân viên
Nhiệm vụ đối với nhân viên

           Cam kết chính của chúng tôi với tư cách là một công ty, tạo cơ hội việc làm cho các cá nhân, cho phép họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Ngoài nghĩa vụ cơ bản này, chúng tôi đảm bảo rằng môi trường làm việc tốt và an toàn cho nhân viên của mình, không có sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Hơn nữa, chúng tôi thúc đẩy văn hóa trao quyền của nhân viên, nơi mà họ có thể đóng góp ý tưởng và giải pháp cho thách thức của công ty. Sự trao quyền này thúc đẩy ý thức về giá trị bản thân và tầm quan trọng nhân viên của chúng tôi, dẫn đến tăng năng suất làm việc và tránh tình trạng vắng mặt.

Nghĩa vụ đối với khách hàng

           Cam kết của chúng tôi đối với khách hàng là đạo đức doanh nghiệp với sự công bằng và nhất quán, trong khi vẫn đảm bảo sự trải nghiệm hài lòng của khách hàng. Điều này đòi hỏi tính minh bạch trong tiếp thị của chúng tôi và tuân theo lời hứa mà chúng tôi đã đưa ra. Chúng tôi ưu tiên giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả và đặt cao chất lượng phục vụ lên hàng đầu với giá cả cạnh tranh. Đáp ứng mong đợi của khách hàng là mục tiêu quan trọng và chúng tôi liên tục điều chỉnh dịch vụ của mình để phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang phát triển.

Nghĩa vụ đối với khách hàng
Nghĩa vụ đối với khách hàng
Nghĩa vụ đối với khách hàng

           Cam kết của chúng tôi đối với khách hàng là đạo đức doanh nghiệp với sự công bằng và nhất quán, trong khi vẫn đảm bảo sự trải nghiệm hài lòng của khách hàng. Điều này đòi hỏi tính minh bạch trong tiếp thị của chúng tôi và tuân theo lời hứa mà chúng tôi đã đưa ra. Chúng tôi ưu tiên giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả và đặt cao chất lượng phục vụ lên hàng đầu với giá cả cạnh tranh. Đáp ứng mong đợi của khách hàng là mục tiêu quan trọng và chúng tôi liên tục điều chỉnh dịch vụ của mình để phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang phát triển.

Cam kết với nhà cung cấp

Cam kết với nhà cung cấp

           Chúng tôi duy trì công bằng và đạo đức đối với nhà cung cấp của chúng tôi, tuân thủ pháp lý và tiêu chuẩn đạo đức. Cam kết của chúng tôi bao gồm tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận và thúc đẩy mối quan hệ tích cực với nhà cung cấp của chúng tôi, đó là một phần không thể thiếu trong trách nhiệm của chúng tôi về vấn đề này.

Cam kết với nhà cung cấp
Cam kết với nhà cung cấp

           Chúng tôi duy trì công bằng và đạo đức đối với nhà cung cấp của chúng tôi, tuân thủ pháp lý và tiêu chuẩn đạo đức. Cam kết của chúng tôi bao gồm tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận và thúc đẩy mối quan hệ tích cực với nhà cung cấp của chúng tôi, đó là một phần không thể thiếu trong trách nhiệm của chúng tôi về vấn đề này.

Cam kết với nhà cung cấp

           SMS2PRO được thành lập bởi công ty EXP System Co, Ltd, một công ty phần mềm và khi đó chúng tôi không tham gia sản xuất các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Chúng tôi thừa nhận rằng, các hoạt động của chúng tôi có tác động gián tiếp đến môi trường do thải carbon dioxide, do phải tiêu thụ điện liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các hậu quả đến môi trường, cũng như liên quan đến hoạt động của mình và cam kết thúc đẩy bền vững môi trường. Để giảm thiểu lượng khí thải carbon, chúng tôi đã thực hiện các chính sách có ý thức về môi trường như sau:

  • Chúng tôi thiết lập hành động hằng ngày về việc tắt hệ thống máy lạnh tổng cộng 3 giờ mỗi ngày, bao gồm 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng giữa ngày và 1 tiếng chiều tối.
  • Chúng tôi thực hiện chính sách tắt máy lạnh khi nhiệt độ môi trường dưới 27 độ.
  • Chúng tôi cài nhiệt độ máy lạnh không dưới quá 25 độ, thúc đẩy bảo vệ môi trường hiệu quả và giảm lượng thải khí carbon.
Cam kết với nhà cung cấp
Cam kết với nhà cung cấp
Cam kết với nhà cung cấp

           SMS2PRO được thành lập bởi công ty EXP System Co, Ltd, một công ty phần mềm và khi đó chúng tôi không tham gia sản xuất các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Chúng tôi thừa nhận rằng, các hoạt động của chúng tôi có tác động gián tiếp đến môi trường do thải carbon dioxide, do phải tiêu thụ điện liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các hậu quả đến môi trường, cũng như liên quan đến hoạt động của mình và cam kết thúc đẩy bền vững môi trường. Để giảm thiểu lượng khí thải carbon, chúng tôi đã thực hiện các chính sách có ý thức về môi trường như sau:

  • Chúng tôi thiết lập hành động hằng ngày về việc tắt hệ thống máy lạnh tổng cộng 3 giờ mỗi ngày, bao gồm 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng giữa ngày và 1 tiếng chiều tối.
  • Chúng tôi thực hiện chính sách tắt máy lạnh khi nhiệt độ môi trường dưới 27 độ.
  • Chúng tôi cài nhiệt độ máy lạnh không dưới quá 25 độ, thúc đẩy bảo vệ môi trường hiệu quả và giảm lượng thải khí carbon.

Chọn SMS2PRO không phải lo lắng với tiêu chuẩn dịch vụ SMS

SMS2PRO đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ như Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia (NBTC). Trở thành nhà điều hành dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) tại Thái Lan.
National Broadcasting and Telecommunication Commission
sms2pro logo
Trở lại phía trên
arrow-up
Địa chỉ
EXP System Co.,Ltd 143/666 Borommaratchachonnani Road Arun Amarin Subdistrict Bangkok Noi District Bangkok 10700
Trở lại phía trên
arrow up
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO