นโยบายความเป็นส่วนตัว

          ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์ม SMS2PRO ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็กซ์พี ซิสเต็มส์ จำกัด SMS2PRO ตระหนักดีถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเมื่อคุณเริ่มใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ . เพื่ออธิบายประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม จัดเก็บ และประมวลผล พร้อมที่จะให้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล “GDPR (General Data Protection Regulation)” เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงกระบวนการที่ตามมาทั้งหมด

1. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ก็ตาม โดยที่ตัวตนของบุคคลนั้นชัดเจนหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุสมผลและตรงไปตรงมา โดยผู้ถือครองข้อมูลหรือร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุได้โดยตรงและชัดเจน

          1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ SMS2PRO เก็บรวบรวมจากคุณ
                  1.1.1 ชื่อ
                  1.1.2 นามสกุล
                  1.1.3 อีเมล
                  1.1.4 หมายเลขโทรศัพท์
         1.2 ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับบุคคลและนิติบุคคล
                  1.2.1 ชื่อ* (บุคคล)
                  1.2.2 นามสกุล* (บุคคลธรรมดา)
                  1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน* (บุคคลธรรมดา)
                  1.2.4 ชื่อบริษัท (นิติบุคคล)
                  1.2.5 ชื่อผู้ติดต่อ (นิติบุคคล)
                  1.2.6 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (นิติบุคคล)
                  1.2.7 ที่อยู่* (บุคคล/นิติบุคคล)
                  1.2.8 หมายเลขโทรศัพท์* (ส่วนบุคคล/นิติบุคคล)
                  1.2.9 อีเมล* (บุคคล/นิติบุคคล)
         1.3 ข้อมูลบัญชีการเงิน เช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน
         1.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อที่คุณซื้อจากบริษัท

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

         2.1 SMS2PRO จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นของคุณ
         2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
         2.3 ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณผ่านแพลตฟอร์ม
         2.4 การชำระค่าบริการที่คุณชำระผ่านแพลตฟอร์ม
         2.5 เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่ทำบนแพลตฟอร์ม
         2.6 ออกเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
         2.7 การยื่นเอกสาร เช่น ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี
         2.8 เพื่อปรับปรุงเลย์เอาต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์และแก้ไขสำหรับผู้ใช้
         2.9 เพื่อทำการวิจัยภายในเกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้
         2.10 เพื่อนำเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีประโยชน์หรือที่คุณร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้วย

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         3.1 SMS2PRO จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลการใช้งานของคุณโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอย่างแน่นอน
         3.2 SMS2PRO จะพิจารณาคำขอให้เปิดเผยหากมีกฎหมายบังคับใช้

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

         4.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึง
         4.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูล
         4.3 มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
         4.4 ใช้ 256-bit SSL (Encryption Lock) เมื่อประมวลผลข้อมูล
         4.5 หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิดโดย SMS2PRO โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม SMS2PRO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มาตรฐานบริการ SMS

imgimg
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
ในการส่งข้อความอักษร และรูปภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
imglogoondark
EXPSYSTEM CO.,LTD
143/666 ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ 07.00 ถึง 00.00 ของทุกวัน
imgassetimgassetimgassetimgassetimgassetimgasset
imgqjkeh
imgimgdzteexjzhttpvtssxfl
imgimgtevkzhsmcvntdtqgki
imgimgarrows xpx