กี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
นำเสนอนวัตกรรม SMS ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร
ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
พันธกิจ
มุ่งให้บริการ SMS ในราคาที่คุ้มค่าพร้อมคุณภาพที่เหนือชั้น
เป้าหมาย
เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการ SMS สำหรับองค์กร ในประเทศไทยก่อนปี 2568
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบอันดับแรกของบริษัทของเราคือ การจัดหางานให้กับพนักงาน ให้คนมีงานทำและในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้พวกเขามีเวลาสนุกกับชีวิตนอกที่ทำงาน นอกเหนือจากความรับผิดชอบพื้นฐานนี้แล้ว เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะอาดให้แก่พนักงานของเรา ซึ่งปราศจากรูปแบบการเลือกปฏิบัติทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เราสนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจด้วยตัวเองและอนุญาตให้พวกเขาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาของบริษัทได้ การเสริมอำนาจทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในตนเอง หรือเห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและลดการขาดงาน
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าคือ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะเดียวกันนั้นต้องให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเปิดกว้างและความโปร่งใสในด้านการตลาดและการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ เรามุ่งเน้นการสร้างการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผู้บริโภคอยู่เสมอเพื่อพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด
ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์
เราดำเนินการกับซัพพลายเออร์อย่างยุติธรรมและซื่อสัตย์ ภาระผูกพันของเราคือการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม เราปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราทำกับซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียังมีบทบาทสำคัญในความรับผิดชอบของเราต่อซัพพลายเออร์
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม
SMS2PRO ดำเนินการโดย EXP System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ SMS2PRO ไม่ได้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้ใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของเรายังคงส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบ EXP เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ซึ่งใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา และคำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะลดการปล่อยมลพิษภายในองค์กรของเรา โดยปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้
ปิดเครื่องปรับอากาศ 3 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน (ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง, ช่วงกลางวัน 1 ชั่วโมง, และช่วงกลางคืน 1 ชั่วโมง)
ปิดเครื่องปรับอากาศหากอุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา
ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา
ส่งเสริมให้พนักงานลดปริมาณกระดาษที่ใช้
ปิดไฟและอุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งาน
เปลี่ยนจากกล่องข้าวพลาสติกเป็นจานชามแบบใช้ได้หลายครั้ง (**หลังเกิดโรคระบาด)

มาตรฐานบริการ SMS

imgimg
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.
ในการส่งข้อความอักษร และรูปภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
imglogoondark
EXPSYSTEM CO.,LTD
143/666 ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ 08.00 ถึง 00.00 ของทุกวัน
imgassetimgassetimgassetimgassetimgassetimgasset
imgqjkeh
imgimgdzteexjzhttpvtssxfl
imgimgtevkzhsmcvntdtqgki
imgimgarrows xpx