การทำการตลาดผ่าน SMS ผิดกฎหมายหรือไม่

Chomarey Sutthisuwan

หลายๆคนอาจจะข้องใจว่าการส่งข้อความส่งเสริมการขายผ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือหรือ SMS marketing ถูกกฎหมายหรือไม่?

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 (ฉบับล่าสุด) มาตรา 11 กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท”

6zivo9

อ้างอิงจาก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560

ดังกล่าวสรุปได้ว่า การส่งข้อความส่งเสริมการขายทาง SMS ที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย ในส่วนของช่องทางการปฏิเสธรับข้อความ SMS นั้น มีทั้งหมดด้วยกัน 3 ช่องทาง ได้แก่

  • ยกเลิกโดยการกด *137 โทรออก (ทุกเครือข่าย)
  • ยกเลิกโดยการโทรหา Call Center ของเครือข่ายมือถือ เช่น AIS, DTAC และ TRUE เพื่อแจ้งความประสงค์ในการปฏิเสธรับข้อความ
  • ยกเลิกโดยการติดต่อผู้ส่งหรือบริษัทที่ส่งโดยตรง เพื่อให้บริษัทดังกล่างนำเบอร์คุณใส่ลงใน Blacklist ซึ่งจะทำให้ระบบไม่สามารถส่ง SMS ไปถึงคุณได้อีก

นอกจากช่องทางการปฏิเสธรับข้อความ SMS 3 ช่องทางดังกล่าวแล้ว ผู้รับยังสามารถบล็อกผู้ส่งเพื่อปฏิเสธการรับข้อความจากผู้ส่งนั้น ๆ ได้ การส่งข้อความส่งเสริมการขายทาง SMS ไม่ได้ขัดแย้ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560 เพียงแต่ต้องมีช่องทางให้กับผู้รับสามารถยกเลิก หรือปฏิเสธการรับ SMS ได้เท่านั้นเอง

 

Chomarey Sutthisuwan
บทความที่เกี่ยวข้อง
Show MoreShow Less
imglogoondark
EXPSYSTEM CO.,LTD
143/666 ชั้น 3
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ 08.00 ถึง 00.00 ของทุกวัน
imgassetimgassetimgassetimgassetimgassetimgasset
imgqjkeh
imgimgdzteexjzhttpvtssxfl
imgimgtevkzhsmcvntdtqgki
imgimgarrows xpx