Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
  • ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา
  • ปิดเครื่องปรับอากาศหากอุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา
  • ปิดเครื่องปรับอากาศ 3 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน (ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง, ช่วงกลางวัน 1 ชั่วโมง และช่วงกลางคืน 1 ชั่วโมง)

SMS2PRO คือบริษัท SMS ที่ดำเนินการโดย EXP System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็ยังคงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบ EXP ซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ SMS2PRO จึงมีการดำเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืน โดยเราจะลดการปล่อยมลพิษภายในองค์กรจากการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

SMS2PRO คือบริษัท SMS ที่มุ่งมั่นที่จะดูแลและรับผิดชอบต่อพนักงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเราได้คำนึงถึงการทำงาน ที่สามารถใช้ชีวิตในส่วนอื่น ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เรายังจัดสรรพื้นที่สภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ปลอดภัยและสามารถมอบความสะดวกสบายให้กับพนักงานได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญ SMS2PRO ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดและแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้กับเรา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่า ในตัวเองและส่งเสริมให้พนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้จริง ซึ่งในส่วนนี้เองที่สามารถทำให้บริการส่ง SMS จาก SMS2PRO มีคุณภาพดีและสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด

นอกจาก SMS2PRO จะเป็นบริษัท SMS ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้าแล้ว เราก็ยังให้ความสำคัญกับซัพพลายเออร์ด้วย โดยเราจะดำเนินงานกับซัพพลายเออร์ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม เนื่องจากพันธกิจของเราคือการทำบริษัทส่ง SMS อย่างถูกต้องตามจริยธรรมและกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับซัพพลายเออร์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ SMS2PRO ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้าคือ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะเดียวกันนั้นต้องให้ประสบการณ์ที่น่าพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเปิดกว้างและความโปร่งใสในด้านการตลาดและการปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ เรามุ่งเน้นการสร้างการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มผู้บริโภคอยู่เสมอเพื่อพัฒนาบริการของเราให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด

SMS2PRO คือบริษัท SMS ที่ดำเนินการโดย EXP System Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มีการผลิตสินค้าที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็ยังคงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากระบบ EXP ซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ใช้ไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ SMS2PRO จึงมีการดำเนินงานที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืน โดยเราจะลดการปล่อยมลพิษภายในองค์กรจากการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

  • ตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศา
  • ปิดเครื่องปรับอากาศหากอุณหภูมิต่ำกว่า 27 องศา
  • ปิดเครื่องปรับอากาศ 3 ชั่วโมง ในทุกๆ วัน (ช่วงเช้า 1 ชั่วโมง, ช่วงกลางวัน 1 ชั่วโมง และช่วงกลางคืน 1 ชั่วโมง)
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu