Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)

SMS API เป็นบริการส่ง SMS ผ่าน API โดยธุรกิจสามารถใช้ SMS API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านได้อย่างง่ายดาย ทำให้ธุรกิจสามารถส่ง SMS Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นในการส่งข้อความ SMS ให้กับธุรกิจได้ โดยธุรกิจสามารถส่ง SMS Online ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ง SMS ในรูปแบบข้อความธรรมดา SMS หรือ SMS ในรูปแบบข้อความที่มีลิงก์ URL เป็นต้น

  • สะดวกและมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่ง SMS ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องมีการพัฒนาระบบการส่ง SMS เอง

  • ปรับแต่งได้ตามความต้องการ
  • สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เช่น การกำหนดรูปแบบข้อความ การกำหนดเวลาในการส่ง SMS เป็นต้น

ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu