Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
  • ในครั้งแรกของการสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน(บัญชีหลัก)จำเป็นต้องสั่งซื้อแพ็คเกจเริ่มต้นตามการใช้งานจึงจะเข้าใช้งานระบบของ SMS2PRO ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน ยกเลิก หรือคืนเงิน เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสั่งซื้อแพ็คเกจเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  • ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อแพ็คเกจตามที่ต้องการได้ที่หน้าสั่งซื้อแพ็คเกจบนหน้าเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อผ่านตามช่องทางต่างๆที่เป็นของ SMS2PRO เท่านั้น อาทิเช่น Page Contact us, E-mail, LINE Official ID : @SMS2PRO, Facebook : sms2pro.com หากผู้ใช้ได้มีการ ติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ใน Contact ของ SMS2PRO ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความ เสียหายใดๆต่อผู้ใช้ที่หากเกิดขึ้น
  • บัญชีลูกที่ถูกสร้างโดยบัญชีหลักจะไม่สามารถสั่งซื้อแพ็คเกจเองได้จำเป็นต้องได้รับเครดิตและสิทธิ์ในการใช้งานต่างๆ ตามที่บัญชีหลักของ คุณดูแลอยู่ได้จัดการมอบให้เท่านั้น
  • เมื่อบัญชีลูกถูกลบ ข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของบัญชีลูกจะถูกลบทิ้งอย่างถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ส่วนเครดิต ที่คงเหลืออยู่จะถูกคืนกลับไปยังบัญชีหลัก ไม่สามารถถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้
  • หากบัญชีหลักของผู้ใช้ถูกลบ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม จะมีผลกับ ข้อมูลการใช้งาน, ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลการชำระเงิน, บัญชีลูก (ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนตัวของบัญชีลูก(ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บัญชีหลัก), เครดิตคงเหลือ (ทั้งบัญชีหลักและบัญชีลูก) สิ่งเหล่านี้จะ ถูกลบอย่างถาวร ไม่สามารถนำกลับมา กู้คืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีแม้ว่าผู้ใช้จะตั้งใจ หรือไม่ก็ตาม *ผู้ใช้ควรตระหนักถึงการลบบัญชีอย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการลบจริงอย่างถาวร และผู้ใช้จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อการกระทำดังกล่าวและความเสียหายที่หากเกิดขึ้นตามมา ทาง SMS2PRO จะไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ในทุกกรณี
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาต่อเครดิต, ราคาแพ็คเกจ, หรือโปรโมชั่นที่จัดขึ้นในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการ แลก เปลี่ยน คืน หรือเทียบค่าราคาปัจจุบันต่อโปรโมชั่นในอนาคต ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน คืนถัวเฉลี่ยเพิ่มเครดิตให้ตาม จำนวนใดๆ ที่โปรโมชั่นจัดขึ้นในทุกกรณี
  • เครดิตที่มีของบัญชีหลักและบัญชีลูก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้
ที่อยู่
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 143/666 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ช่องทางติดต่อ
call
02 - 114 - 8318  
Property 1=Default (6)
@sms2pro
Copyright © 2023 Supported by SMS2PRO
Property 1=DefaultProperty 1=Default (1)Property 1=Default (2)Property 1=Default (3)Property 1=Default (4)Property 1=Default (5)Property 1=Default (6)
crossmenu